Министерство культуры Республики Бурятия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы
с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:30 до 15:00,
без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
20
января
Амар Мэндэ Буряадни эфир от 18.01.2023Ямаршье сагта хүн шанараа алдангүй ябахые харуулһан «Ой» гэһэн зүжэг 3 хэлэн дээрэ табигдана. «Буряад, ород, монгол хэлэнүүд дээрэ дамжуулагдахадаа, зүжэгнай олондо ойлгостой болоно. Нэн түрүүн ургажа ябаа улаан бургааһадта, залуушуулда. Мүнөөнэй сагта үхибүүднай ой тайга соо төөриһэн мэтэ түрэл һайхан хэлэеэ алдажа байна гээд сэхэ руунь хэлэе. Тиин бэрхэтэй энэ асуудал мүн лэ зүжэгтэ эли тодоор харуулагдана»,- гээд Буряад театрай захирал Цыпилма Очирова, зүжэгшэн Чимит Дондоков Буряадай Гүрэнэй телевидениин «Амар мэндэ, Буряадни» гэһэн дамжуулгада хабаадахадаа тэмдэглээ.