БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы
с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:30 до 15:00,
без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
16
апреля
YБЭР БАЙГАЛАЙ ХИЗААРАЙ НИИСЛЭЛ ХОТОДО


Yбэр Байгалай хизаарай ниислэл хотодо манай театрай дэлгэhэн нааданууд, табиhан зүжэгүүд гурбан түбиhөө (Алайр-Боохон, Ага-Хёлго, Буряад орон) Айралжан уулынгаа хормойдо харгалза доронь сугларжа түбхинэhэн буряадуудай сэдьхэл уяруулжа, баяр бахархалаар халяажа үнгэрбэ гээ. Дүрбэдүгээр hарын 13-да Саян Жамбаловай найруулhан «Yнгэрhэн сагай hэбшээн» гэжэ зүжэгөөр театрнай нүүдэл ажалаа эхилhэн байгаа. Залуу найруулагша Сойжин Жамбаловагай найруулан табиhан «Маугли» гэжэ зүжэг 700 hууритай Оросой сэрэгэй офицернүүдэй байшанай (ДОРА – Дом офицеров Российской армии) танхим дүүрэн сугларhан хүүгэдэй ёhотой hайндэр болоо. Тиихэдэ 15 жэлнүүдэй туршада гол тайзан дээрээ амжалтатай hайн ябажа байhан, хэдэн олон ойро дүтын орон түрэ, хотонуудай (Америкэ, Москва, Брест, Ницца) харагшадай hанаанда үлэhэн Саян Жамбалов Эржена Жамбалова хоёрой «Түрын дүхэриг» гэhэн зүжэг харагшадта hайшаагдахал ёhоороо hайшаагдаха байха. Yшөө тиихэдэ манай артистнарай шогтой зугаатай, дуутай шуутай тоглолто байха. Урагшатай, амжалтатай ябажа бусыш даа, театрнай!Баяр Батуевай гэрэл зурагууд