Версия для слабовидящих
Обычная версия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы
с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:30 до 15:00,
без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
11
августа
Хани барисаан. Хоёр гүрэнэй эб найрамдалай гэршэ
Өөрынгөө арадай соёл болон бусад ажаябуулга хүгжөөжэ байхадаа, ажал хэрэгээрээ аласые шэглүүлдэг зон манай Буряад орондо олон. Тэдэ Буряадаймнай түрүү хүнүүд гээшэл даа. Монгол буряад хоёр нэгэ угсаатан арадуудай хоорондо хани барисаа байгуулха, эб нэгэдүүлхэ ажал ябуулдаг зон алишье сагта байдаг.

Манай Буряад Улас Ород гүрэнэй холбоондо байбашье, ажаһуудалаа монгол арадуудтай нэгэдүүлжэ, ажал хэрэгээ ябуулдаг. Хоёр гүрэнэй хоорондохи хани барисаа бэхижүүлхэ, гүрэнүүдэй экономико, соёл болон бусад шэглэлээр хүгжэлтэдэ өөрынгөө хубитаяа оруулһан зондо Монгол гүрэнэй шагналнууд олгуулагдадаг.

Соёлой хүгжэлтэдэ хубитаяа нэмэгшэ

Тон дэлгэрэнгы шагнал хадаа «Монгол Улсын соёлой тэргүүн ажалтан» гэһэн тэмдэг болоно. Илангаяа Монгол гүрэнэй соёлой хүгжэлтэдэ хубитаяа оруулһан манай Буряадай гүрэнэй Буряад драмын театрай артистнар болон бэшэшье ажаллагшад энэ шагнал хайрада хүртэһэн.

Эндэ һаяшаг Буряадаймнай мэдээжэ сурбалжалагша, уран шүлэгшэн, Буряад драмын театрай оршуулагша Николай Шабаев Монгол гүрэнэй энэ тэмдэгтэ хүртөө. Николай Чимитович абари зангаараа номгон, даруу, бэеэ һайрхуулха дурагүй һэн тула Монгол гүрэнэй юрэнхы консульствын газар ошоод, һэмээхэнээр энэ медаль зүүлгүүлээ. Гэбэшье, манай “Буряад үнэн” хэблэл иимэ үндэр сэгнэлтэдэ аха, хани нүхэрэйнгөө хүртэжэ байхада, үрдижэ ошоод, тэрэ үйлэ хэрэгые буулгажа абаһан байнабди.

Монгол ороной Генеральна консульствын газарай советник Хумбаан Лүндэнбазар Николай Шабаевта “Монгол Улсын соёлой тэргүүн ажалтан” гэһэн гүрэнэй шагнал барюулаа.

-“Монгол Улсын соёлой тэргүүн ажалтан” гэһэн шагнал – гүрэнэй хэмжээнэй дээдын шагнал гээшэ. Энэ тэмдэгэй удаа орден, медаль зүүлгэдэг юм, энээнэй удаа Монгол Улсын соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ гэһэн нэрэ зэргэ олгуулдаг. Энэ тэмдэг

Монгол арадай соёл хүгжөөлтэдэ өөрынгөө хубитаяа оруулһан хүн зондо олгуулагдадаг, – гэжэ советник тэмдэглээ.

Николай Чимитович Шабаевые Буряад орондомнай мэдэхэгүй зон одоо үгы ёһотой. Зүгөөр, энэ хүмнай яагаад Монгол оронтой холбоотой гээшэб гэжэ уншагшадаа һонирхуулая.

Николай Чимитович нэгэтэйхэн байхадаа буряад айлда үргүүлэн абтаад, буряад хэбээр хүмүүжүүлэгдэһэн хүн гээшэ. Хара багаһаа Монгол орондо хэблэгдэһэн номуудые монгол хэлэн дээрэ уншажа эхилһэн.

- Багадаа Монголой “Утга зохёол, урлаг” гэһэн сонин, тиихэдэ Монгол орондо хэблэгдэдэг “Тоншуул” гэһэн сэтгүүл уншадаг байгааб. Гартамни эгээл түрүүшын ороһон ном хадаа Шадраабалын Лодойдамбын “Тунгалаг тамир” гэжэ ном байгаа, – гэжэ Николай Чимитович хөөрэнэ.

Дунда һургуулияа дүүргээд, Ленинградай дээдэ һургуулида һуража байхадаа, монгол найза Эрдэнтын, Пүрэвсүрэнэй Гандболд болон бусад олон монгол найзанартаяа нэгэ хамтын байрада, нэгэ таһалга соо байhан юм. Тэдэниие ород хэлэндэ һургаха гэһэн уялгатай Николай Чимитович өөрөөшье монгол хэлэеэ мүлиһэн байха юм.

Саашадаа Буряад орондоо зохёохы болон сурбалжалагшын ажал ябуулжа байхадаа, Монгол ороной мэдээжэ хүгжэмшэн Наранбаатартай суг ажаллажа эхилһэн байна. Николай Чимитовичэй бэшэһэн шүлэгүүд дээрэ Наранбаатар хүгжэм бэшэдэг һэн. Һүүлдэнь Нар-Оюу басаганиинь мүнөөшье болотороо Николай Шабаевтай суг ажаллаһан зандаа.

Мүн Монгол ороной яруу найруулагшанарай олон шүлэгүүдые оршуулһан байна. Тэдэ дуунуудыень Буряад Уласай мэдээжэ “Байгал” театрай артистнар дууладаг юм. Нэмэжэ хэлэбэл, бүгэдэндэ һайшаагдаһан Чингис Раднаев Сэсэгма хоёрой дууладаг “Наратын замые дабамаар байн” гэжэ Жанцанноровой мэдээжэ дуу Николай Чимитович оршуулһан юм. Буряад драмын театрай тайзан дээрэ табигдажа, олон зоной зүрхэ сэдьхэл хүлгөөһэн Д. Мэндсайханай “Эхэ” гэһэн зүжэгтэ Р. Чойномой шүлэгүүд болон дуунуудайнь үгэнүүдые Николай Шабаев баһал оршуулаа. Тэрэ зүжэгтэ зэдэлһэн дуунууд баһал бэлигтэй оршуулагшын ажал гээшэл даа. Иигэжэ монгол-буряад арадуудай соёл хүгжэлтэдэ өөрынгөө хубитые оруулжа ябаһан аха нүхэр, минии багша Николай Чимитович Шабаевые үндэр шагнал хайрада хүртэһөөрнь амаршалая, амжалта хүсэе!
 Автор: Цырегма Самипилова, ИД "Буряад үнэн"
comments powered by HyperComments