Версия для слабовидящих
Обычная версия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы с 10:00 до 18:30, перерыв с 14:30 до 15:00, без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
Буряад драмын театрта шэнэ зүжэг табигдаха
09
Июня
Буряад драмын театрта шэнэ зүжэг табигдаха

Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театрта июлиин 21, 22-рой үдэрнүүдтэ “Оройтоһон дуранай эхин” гэһэн зүжэг харуулагдаха юм. Энэ спектакль Ярослава Пулиновичай “Земля Эльзы” гэһэн зүжэгэй удхаар Литвагай найруулагша Тадас Монтримас бэлдэбэ.

“Оройтоһон дуранай эхин” гэһэн зүжэгтэ наһатай болоһон хойноо уулзаһан хоёр наһатайшуул бэе бэедээ дурлажа, бэе бэеэ ойлголсожо, жаргалаа олоно. Дайнай һүүлээрхи хүндэ жэлнүүдые гаталһан, гэр бүлын жаргал дүүрэн мэдэрээгүй, томо болоһон үхибүүдтэй үбгэн хүгшэн хоёрой мүнөөшье жаргал эдлэжэ һуухань хэсүү. Юундэб гэхэдэ, тэдэнэрэй үри хүүгэд ганса өөһэдынгөө тала хаража, аба эжыгээ ойлгохо шадалгүй байшаба. Энээн тухай Буряад драмын театрай зүжэгшэд харагшадтаа харуулха юм.

“Оройтоһон дуранай охин” гэһэн зүжэгтэ Санкт-Петербургын Анджей Петрас хүгжэм найруулан табиба. Буряад хэлэн дээрэ табигдаха зүжэг Буряад Уласай габьяата артистка Дабацу Юндунова оршуулаа.

Премьерэдэ гурбан үеын зүжэгшэд хабаадаха юм. Ородой Холбоото Уласай арадай артистнууд Михаил Елбонов, Лариса Егорова, Людмила Дугарова, Марта Зориктуева, Ородой Холбоото Уласай габьяата артистка Должин Тангатова, Буряад Уласай арадай артист Баста Цыденов, Буряад Уласай габьяата артистнууд Дарима Лубсанова, Надежда Мунконова, Болот, Жаажан Динганорбоевтон, Биликто Дамбаев болон Людмила Тугутова, Ада Ошорова гэгшэд харагшадые хужарлуулха.

Июниин 21-дэ Ородой Холбоото Уласай арадай артистнууд Лариса Егорова Михаил Елбонов хоёр, июниин 22-то Ородой Холбоото Уласай артистка Людмила Дугарова болон Буряад Уласай арадай артист Баста Цыденов зүжэгтэ хабаадаха.

comments powered by HyperComments