Версия для слабовидящих
Обычная версия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы с 10:00 до 18:30, перерыв с 14:30 до 15:00, без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
03
Августа
Буряад драмын театрай зүжэгшэд Номгон далайн флотдо хүрэбэ

Ородой Холбоото Уласай Герой Алдар Цыденжапов 2010 оной сентябриин 28-да ами наһаяа гамнангүй 348 хүнһөө бүридэһэн экипаж болон онгосоёо абараа һэн гэжэ һануулнабди. Тэрэнэй дурасхаалыень мүнхэлэн, Буряад драмын театр зүжэг табиха гэжэ бэлэдхэл эхилэнхэй.

“Үсөөхэн үдэрэй туршада Номгон далайн флодой уһан сэрэгшэдэй ажабайдалтай танилсаха зорилготойбди. Тиимэһээ ганса эрэшүүл, оройдоол 7 хүн харгыда гараабди”, - гэжэ Ородой Холбоото Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Буряад Уласай арадай артист, найруулагша Саян Жамбалов хэлэбэ.

Владивосток хотодо тэдэнэр Ородой Холбоото Уласай Сэрэгэй-Далайн Флодой үдэр тэмдэглэлгын баяр ёһололдо хабаадажа, “Быстрый” эсминецтэ хүрэһэн байна. Эндэл Ородой Холбоото Уласай Герой Алдар Цыденжапов алба хаажа, баатарай үхэлөөр унаһан юм.

“Жэлэй туршада Алдарай баатаршалга тухай зүжэг табиха гэжэ баримтануудые суглуулнабди. Энэ зохёохы экспедици бэлэдхэлэй түгэсхэлэй шата болобо. Удаань зүжэгөө найруулан, рольнуудаа хубаажа, репетицинууд эхилхэ. Намартаа зүжэг тайзан дээр табигдаха”, - гэжэ Саян Жамбалов хэлэбэ.

Буряад Уласай Соёлой яаманай сайтһаа гэрэл зураг абтаба.

https://burunen.ru/site/news?id=18953
 
comments powered by HyperComments