Версия для слабовидящих
Обычная версия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы с 10:00 до 18:30, перерыв с 14:30 до 15:00, без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
05
Сентября
ҮНДЭҺЭН УРАН ЗОХЁОЛОЙ ЕХЭ НААДАН

Оросой Холбооной арадуудай үндэһэн уран зохёолой ехэ наадан шэнэ Оросой түүхэдэ анха түрүүшынхиеэ эмхидхэгдэбэ.

Энэнь Москва хотын Арадай ажахын туйлалтануудай үзэсхэлэн дэлгэдэг газарта юһэн һарын 6-10-най үдэрнүүдтэ үнгэрхэ гээд зарлагданхай, тиихэдээ Москвагай уласхоорондын XXX номой дэлгүүрэй ехэ нааданай талмайнууд дээгүүр үнгэрхэ юм байха.

Ехэ нааданай гол талмай дээрэ үдэр бүри Оросой арадуудай үндэһэн театрнуудай нэгэн тоглолто үнгэргэжэ байха, тиихэдэ үндэһэн уран зохёолой түлөөлэгшэдтэй уулзалганууд боложо байха юм.

Тиигэжэ манай театр – Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ академическэ театр юһэн һарын 8-да 12:00 сагһаа театрай нвайруулагша Саян Жамбаловай «Нүүдэлшын мүшэн» гэһэн найруулга ниислэл хотын харагшадта дурадхаха. Найруулгын хубинууд гэбэл, «Алтан Галуун ноён хүбүүн» гэжэ буряад үльгэрһөө хэһэгүүд, тиихэдэ үндэһэн зэмсэгүүдэй гол зэмсэг – морин хуурай шэдитэ аялга доро буряад уран шүлэгшэдэй зохёолнуудые Буряад театрай зүжэгшэд уншаха байна. Эндэнь Дондог Улзытуевай, Цырен-Дулма Дондоковагай, Цырен-Дулма Дондогойн, Даша Дамбаевай. Баяр Дугаровай шүлэгүүд байха юм ха.

Хойто үдэрынь, юһэн һарын 9-нэй 18:00 сагһаа 19:00 саг болотор Буряадаймнай арадай уран шүлэгшэ, Оросой Холбооной соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, энэ үедөө тон эдэбхитэйгээр бэшэжэ байдаг Галина Базаржапова ехэ нааданай талмай дээрэ үндэһэн уласаа түлөөлхэ байна. Оросой Холбооной 100 гаран бэшэмэл хэлэтэнэй олон тоото түлөөлэгшэд үдэр үдэрэй нэгэндэ үгэ абажа, энэ талмай дээрэ гаража байхаар хараалагданхай.

Оросой Холобоон дотор тоологдодог үндэһэн уран зохёолые дэмжэн дэлгэрүүлхэ хэрэгтэ түлхисэ болгохо найдалтай энэ ехэ наадан эмхидхэгдэһэн байха юм. 

 

comments powered by HyperComments