Версия для слабовидящих
Обычная версия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы
с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:30 до 15:00,
без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
Хэн хаан-хүүхэниие таалахаб?  Шэнэ жэлэй үльгэр
29
декабря
Хэн хаан-хүүхэниие таалахаб? Шэнэ жэлэй үльгэр

Энэ жэлэй һүүлшын үдэрнүүд, шэнэ зүжэг – яла-сала хубсаһан, эди шэдиин, үльгэрэй оршон байдал. Буряад театр бишыхан харагшадтаа «Хэн хаан-хүүхэниие таалахаб?» гэһэн хүгжэмтэ зүжэг дурадхана. Хаанай ордондо хүл хөөрсэг, Галдан хаан наһанайнгаа амаралтада гарахаяа түхеэржэ байнгаа: «Хэн мини дангина Сарюунаханиие тааланаб, тэрэ мини хүрьгэн боложо, хаанай титимэй эзэн болохо», – гэжэ айлдаба.

Тайзан дээрэ – хүхюу Дондог Сарюунахандань дурлана, хорото сэдьхэлтэй могойнууд титим абахын арга мэхэеэ гаргажа, эди шэдеэр хубилнад. Тиихэдэ хүгжэм, хатар, шог зугаа – мүн лэ энэ зүжэгтэ дүүрэн эрхэтэй хабаадагшад.

Зүжэгшэд баһал үльгэрэй орон руу шэнгэшэнхэйнүүд, «Ииһээр манда мэнэ һайндэр ерэхэ» гэһэн оршон байдалда нэгэ амяар наадана…

Энэ сэдьхэл һэгшээһэн, гоёор шэмэглэгдэһэн хүгжэмтэ зүжэг хүүгэдтэ эрхим бэлэг болобол даа. Тэрэ мүртөө хүүгэдые һайн һайханда уряалан, үнэн сэхэ, зүрхэтэй ябадал, дуран гээшэдэ этигүүлнэ.

Эдир харагшаднай эди шэдиин орон руу энэ жэлэй һүүлшын һарын һарын 23-һаа үдэр бүри орожо байна гэжэ һануулнабди.

comments powered by HyperComments