Версия для слабовидящих
Обычная версия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы
с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:30 до 15:00,
без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
28
мая
УРЛАЛАЙ ГЭГЭЭН ТЭНГЭРИИН УРЯАГААР
Май hарын 17-23 үдэрнүүдтэ Улаан-Баатар хотодо «Гэгээн Муза-2015» («Урлалай гэгээн Тэнгэри») гэhэн дэлхэйн зүжэгшэдэй Ехэ наадан үнгэрбэ.

Уласхоорондын хэмжээндэ XII удаагаа үнгэрhэн энэ нааданда анха удаагаа оролсоhон Буряад театрнай амжалтатай hайнаар хабаадалсаад, шагналтай хайратай бусажа ерээ гэжэ эхин дээрээ хэлэхэ ёhотойбди. Энээгээр урда сагта тон нарин нягта харилсаатай байhан монгол буряад хоёр театрнууд сагай эрхээр тохёолдоhон забhараа хаажа, харилсаандаа шэнэ ами оруулжа, анханайнгаа найзнартай эльгэлжэ, шэнэ найзнартай танилсажа, шагнал хайрадашье хүртэжэ, нэгэ үгөөр Урлалай гэгээн Тэнгэриин эбээлдэ хүртэжэ бусажа ерээ. Энэ Ехэ нааданда дэлхэйн олохон театрнууд хабаададаг юм байгаа. Тиигэжэ энэ удаа сугларhан театрнууд гэхэдэ: Монголой, Оросой Холбооной Уласай, Германиин, Швейцаариин, Солонгосой, Косовын, Эстониин, Оросой Холбооной Буряад Уласай, Хитадай Арадай Республикын, Yбэр-Монголой уран бүтээлшэд, айлшад, түлөөлэгшэд болоно. Энэ удаа Монгол орондо зарлагдаhан Ехэ нааданда Басаа Валера Саян Жамбалов хоёрой бэшэhэн «Yнгэрhэн сагай hэбшээн» гэжэ зүжэгөө манайхин абажа ошоо, тиихэдээ Ехэ нааданай заншалта гуримаар нэрлэгдэhэн гаршагуудай тиимэшье амархан бэшэ хоёр шагналда хүртэбэ гээшэ: найруулагшын эрхим хүдэлмэри – зүжэгэй найруулагша Саян Жамбалов, тиихэдэ зүжэг соо эрэ хүнэй эрхим дүрэ харуулhан зүжэгшэн Баярта Ендонов. Ехэ нааданай нэрлэгдэhэн гаршагуудта илажа гараhан зүжэгшэд болон театрай бусад мэргэжэлтэдые Улаан хибэс дээгүүр алхалуулан асаржа, шагнал хайрануудыень гардуулжа, Ехэ нааданай үшөө нэгэ hүрөөтэй баяртай, омогтой талань hанаашалагдаhан тухайн соогоо тон зохидоор бүтэhэн байна. Монгол орондо байhан ушараа hамбаашалан теаитраймнай хүтэлбэри хэдэ хэдэн аша туhатай уулзалгануудые үнгэргэжэ ерээ. Анханhаа аха дүүгэй нангин харилсаатай байhан Нацагдоржын нэрэмжэтэ театрай захирал Цэрэнсамбуу, Уранhайханай хүтэлбэрилэгшэ, манай театрай тайзан дээрэ тогложо байhан Намсарайн Сувд, тиихэдэ «Гэгээн Мууза академиин» юрэнхылэгшэ Сарантуяа, Монголой театрнуудай холбооной түрүүлэгшэ Тунгалаг, тиихэдэ Хитадай Арадай Республикын зүүн хойто буряад нютагуудай мэргэжэлтэдээр ашатай үрэтэй хөөрэлдөөнүүдые үнгэргэжэ ерэбэд, тиин манай театрай тэдэ нютагуудаар ябадалнууд үргэдэжэ, өөрынгөө тайзан дээрэ айлшадаашье угтажа абажа байдаг болохомнай дамжаггүй.

ЦЫПИЛМА ОЧИРОВА
51
Фоторепортаж: http://burdram.ru/o-teatre/fotoreportazh/item/343-фестиваль-святая-муза-в-монголии,-г-улан-батор.html
Автор: Елена Агафонова 
comments powered by HyperComments