Версия для слабовидящих
Обычная версия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы с 10:00 до 18:30, перерыв с 14:30 до 15:00, без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
Буряад хэлэ шудалалгын Студиин хүмүүжэмэлнүүд тосоогоо бариба
22
мая
Буряад хэлэ шудалалгын Студиин хүмүүжэмэлнүүд тосоогоо бариба

Майн 20 үдэр манай театрта буряад хэлэ үзэлгын студиин тоосоото хэмжээ ябуулга үнгэрбэ. Нээмэл хэшээлэй түхэлтэй энэ үйлэ хэрэг хадаа ехэ һонирхол татажа, олон харагшадые суглуулаа. Тус студиин хүмүүжэмэлнүүдэй гэртэхин, түрэл гаралынь хүүгэдэйнгээ жэлэй хугасаа соо буряад хэлэ шудалалгада ямар амжалтануудые туйлааб гэжэ хаража урмашаа.

Энэ түсэл хадаа 2016 онһоо эхилжэ манай театрта бэелүүлэгдэдэг гээшэ.

“Иимэ студитэй хаанашье бэшэ дайралдахагүйт, юундэб гэхэдэ, зааха  багшанаршье, буряад хэлэ заалгын түхэлшье, оршон тойроншье, хэлэ шудалалгын маяг, оньһон гээшэ бэшэ һургуулинуудһаа тад ондоо ха юм даа. Гансал манай театрта иимэ багшанар  бии - Росси Уласай габъяата зүжэгшэн Должин Тангатова, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн, диктор, оршуулагша Дабацу Юндунова, Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Дарима Гылыкова” – гэжэ студиин хүтэлбэрилэгшэ,  Буряад Уласай габьяата зүжэгшэн Надежда Мунконова хэлэнэ.

Энээн тухай түрэлхидэй зүгһөө баяр баясхаланай үгэ абаһан Туяна Баировна, Дарима Зориктоевна хоёр тэмдэглээ: Үндэһэтэнэй театрай дэргэдэ эмхидхэгдэһэн энэ һургуули хадаа онсо маягтай, эндэ манай үхибүүдэй түрэл хэлэеэ үзэхэ, шудалха хүсэлыень, аялгыень досооһоонь бадаруулжа, һэреэжэ шадаһанай хажуугаар, һонирхолыень буураангүй заажа шадана. Манай хүүгэд түрэл хэлэн дээрээ дуугаржа һурана, үшөө тиихэдэ, тайзан дээрэ харагшын урда шүлэг, дуу, хатар гүйсэдхэжэ һурана, олон зоной анхаралһаа айха сошохоёо болино, зүрхэтэй болоно, зүжэгшэнэй түрүүшын багаханшье һаа алхамуудые хэжэ һурана. Бидэ бүгэдэ студиин багшанарта айхабтар ехэ баяртайнууд байнабди.

Студиин хүмүүжэмэлнүүдэй буряад хэлэн дээрэ үнгэргэгдэдэг элдэб шатын мүрысөөнүүд, харалга-конкурснуудта хабаадажа, туйлаһан амжалтануудыень гэршэлһэн олон тоото шагнал, үнэмшэлгэ, бэшэг мэдэлгэнүүд аржыса үлгөөтэй байгаа һэн


Фотоотчет

comments powered by HyperComments