Версия для слабовидящих
Обычная версия
БУ СБДЭЗ «БУРЯАДАЙ ГҮРЭНЭЙ Х. НАМСАРАЕВАЙ НЭРЭМЖЭТЭ АКАДЕМИЧЕСКЭ ДРАМЫН ТЕАТР»
Режим работы кассы
с 10:00 до 18:30,
перерыв с 14:30 до 15:00,
без выходных
8 (3012) 222-537
Республика Бурятия
г.Улан-Удэ, ул.Куйбышева, 38
“Буряад театр хүдөөдэ” гэһэн нүүдэл фестиваль – наадан.
26
июня
“Буряад театр хүдөөдэ” гэһэн нүүдэл фестиваль – наадан.

  Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театр жэл бүхэн нүүдэл тоглолтонуудаараа ганса Буряад Уласайнгаа дэбисхэр дээрэ бэшэ, уласһаа гадуур аяншалан ябадаг заншалтай.

 Мүнөө жэлэй театральна хаһын турша соо театр хадаа Хальмаг Уласаар, Эрхүү хото ба Усть-Ордын Буряадай тойрогоор, Үбэр – Байгалай можо ба Агын Буряадай тойрогоор нүүдэл тоглолтонуудаа эмхидхээ.

  “Буряад театр хүдөөдэ” гэһэн нүүдэл фестиваль–наадан июнь һарын эхинһээ үнгэргэгдэжэ эхилээ. Энэ хэмжээ ябуулга хадаа театрай уралигай хүсөөр буряад хэлэнэй хамгаалгын, хүгжэлтын, дэлгэрүүлгын арюун хэрэгтэ нэмэри оруулха зорилготой эмхидхэгдэнэ. Буряад Уласай Толгойлогшын ба Буряад Уласай Засагай газарай Захиргаанай дэмжэлгын аша туһаар энэ дэмбэрэлтэ хэрэгэй бүтэжэ байхадань театр аргагүй баяр баясхалантай, оролдосо ехэтэй хүдөө нютагуудаар зүжэг тоглолтонуудаа харуулна.

  «Буряад театр хүдөөдэ» гэһэн нааданай гаршаг доро түсэблэгдэһэн бүхы хэмжээ ябуулганууд хадаа ирагуу шүлэгшэн, уран зохёолшо, драматург, совет үеын буряад уран зохёолой үндэһэ табигшадай нэгэн болохо Хуса Намсараевай 130 жэлэйнь ойн баярта зорюулагдана.

  Буряад Уласаймнай алишье хүдөө нютагта Буряад драмын театраа хүлеэн байдагынь гайхалгүй. Июниин 15 –най үдэр Сэлэнгын аймагай Харгана, Жаргаланта нютагаархин энэ нүүдэл фестиваль –наадыемнай халуунаар угтан абаа. “Үншэн сагаан ботогон” гэһэн зүжэг ба «Олег Бабуевай шоу» гэһэн тоглолто сэлэнгээрхидэй һонорто, анхаралда дурадхагдаа.

  Холын Ахын аймагай Сорог, Саяан, Хужир, Орлиг нютагаархин Буряад драмын театртаяа уулзаха баһа аза талаантай байбад. Энэ нютагуудаар “BASAGAN#ЭТИГЭЭРЭЙ” гэһэн зүжэг, үхибүүдтэ зорюулагдаһан тусхай хэшээл-онтохон, тоглолтонууд харуулагдаа. Энэ нүүдэл тоглолтонууд Ахын амагай Сурхарбаантай сагаараа тудалдаа. Тиимэһээ  манай зүжэгшэд энэ баяр ёһололой нээлгэндэ хабаадаа, үдэшэлэн тоглолтоёо харуулаа.

  Ахын аймаг руу Буряад драмын театрай зүжэгшэд 4 жэлэй саана һүүлшынхиеэ ошоһон байна. 2015 оной июнь һара соо Росси Уласай арадай зүжэгшэн Людмила Дугаровагай ойн баярта дашарамдуулһан “Сэдьхэлэй ошон залирхагүй” гэһэн программатай Аха Түнхэнөөр ябаһан түүхэтэй.

  Аглаг һайхан Аха нютагай үзэсхэлэнтэ байгаалиин оршониие манай театрай ажалтад ехэ һайхашаан аяншалаа, бахархаа.

  Июниин 24 –эй үдэр Түнхэнэй аймагай Аршаан һуурин дээрэ “BASAGAN#ЭТИГЭЭРЭЙ” гэһэн зүжэгөө “Саяны” санаториин кино-концертно танхим соо  харуулаа. Тэрэл үдэртөө зарим зүжэгшэд суута Аршаанай хүүюурнүүдые хараа, “Инаг дуранай орьёл” гэһэн хадые үгсэн дабажа, дээрэнь гэрэлтэ дурасхаал болгон зурагуудаа хаагаа.

  Хүдөө нютагуудай харагшад Буряад драмын театраа алда хадагуудаар золгон угтажа, зүжэг тоглолтонуудыень халуун альга ташалгаар дэмжэжэ, олон һайшаал- һанамжануудаараа хубалдаһаниинь дамжаггүй.


Фотоотчет

comments powered by HyperComments